Toimunud sündmused:

2024 aasta tegevuskava  

Mai
45) 11.05.24 EEML liikmed osalesid metsavenna säilmete ümbermatmisel Raasikul ja Kosel.
44) 02.05.24 EEML liikmed osalesid planeerimiskoosolekul Tallinnas.
Aprill
43) 23.04.24 EEML liikmed osalesid Jüripäeva tähistamisel Tallinnas.
42) 23.04.24 EEML liikmed osalesid Jüripäeva tähistamisel ESMK Toris.
41) 21.04.24 EEML juhatuse liige osales talgupäeval Ridalas.
40) 20.04.24 EEML juhatuse liige osales kokkusaamistel Tartus ja Tartumaal.
39) 18.04.24 EEML liikmed osalesid pidulikul koosviibimisel Haapsalus.
38) 17.04.24 EEML liikmed osalesid koostöökoosolekul Tallinnas.
37) 15.04.24 EEML liikmed osalesid koostöökoosolekul Raplas.
36) 14.04.24 EEML juhatuse liige osale kogukonna kokkusaamisel Ridalas.
35) 08.04.24 EEML liikmed osalesid koostöökohtumisel Haapsalus.
34) 08.04.24 EEML juhatuse liige osales mälestuste kogumisel Haapsalus.
33) 03.04.24 EEML liikmed osalesid koostööpartnerite kohtumisel.
Märts
32) 25.03.24 EEML liikmed osalesid mältsiküüditamise mälestuspäeval Maarjamäel.
31) 24.03.24 EEML liikmed osalesid koostöökoosolekul Tallinnas.
30) 21.03.24 EEML juhatuse liige esines osales kohtumisõhtul Haapsalus.
29) 09.03.24 EEML liikmed osalesid märtsipommitamise mälestuspäeval Tallinnas.
28) 09.03.24 EEML liikmed osalesid endise metsavenna leinatalitusel Pärnu-Jaagupis.
Veebruar

27) 29.02.24 EEML liikmed osalesid koostöökoosolekul Haapsalus.
26) 27.02.24 EEML juhatuse liige osales LVÜ liikme 90. juubelil Haapsalus.
25) 27.02.24 EEML liikmed osalesid Ertsma punkrilahingu 75. aastapäeva mälestussündmusel.
24) 26.02.24 EEML juhatuse liige osales sündmuste planeerimiskoosolekul Tallinnas.
23) 24.02.24 EEML liikmed osalesid EV106 aastapäeva tähistamisel üle Eesti.
22) 21.02.24 EEML juhatuse liige osales EV106 sündmusel Tartus.
21) 20.02.24 EEML juhatuse liige asetas mälestusküünlad vabadusvõitlejatele Tartu Raadi kalmistul.
20) 14.02.24 EEML juhatuse liige osales suvise sündmuse ettevalmistaval koosolekul Tallinnas.
19) 14.02.24 EEML liikmed osalesid komisjoni istungil justiitministeeriumis.
18) 13.02.24 EEML liikmed osalesid EV106 aastapäeva ettevalmistamisel Tallinnas.
17) 12.02.24 EEML juhatuse liige osales EV106 aastapäeva ettevalmistamisel Haapsalus.
16) 07.02.24 EEML liikmed osalesid Eesti kaitselahingute 80. aastapäeva tähistamisel Kirblas.
15) 06.02.24 EEML juhatuse liige osales sündmuse ettevalmistamisel.
14) 02.02.24 EEML liikmed osalesid Tartu rahulepingu aastapäeva tähistamisel.
13) 02.02.24 EEML liikmed külastasid Jüri Uluotsa sünnikohta Uluste külas.
12) 02.02.24 EEML liikmed osalesid mälestushetkel Kirbla kalmistul.
Jaanuar

11) 22.01.24 EEML liikmed osalesid koostöökohtumisel Tallinnas.
10) 22.01.24 EEML juhatuse liige kohtus Riigikogu liikmetega.
9) 18.01.24 EEML liikmed osalesid ajalooõhtul Ridalas.
8) 17.01.24 EEML juhatuse osales kohtumisel justiitsministeeriumis.
7) 17.01.24 EEML juhatuse liige kohtus Riigikogu liikmetega.
6) 16.01.24 EEML juhatuse liige osales sündmuste planeerimiskoosolekul Tallinnas.
5) 11.01.24 EEML liikmed osalesid Tartu rahu koosolekul Haapsalus.
4) 10.01.24 EEML juhatuse liige osales KLAOK koosolekul Tallinnas.
3) 04.01.24 EEML juhatuse liige osales koostöökoosolekul Tallinnas.
2) 03.01.24 EEML liikmed osalesid Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval üle Eesti.
1) 02.01.24 EEML juhatuse liige osales koostöökohtumisel Raplas.