Toimunud sündmused:

2023 aasta tegevuskava  

November
74) 22.11.23 EEML liikmed osalesid VTa komisjoni koosolekul Tallinnas.
73) 13.11.23 EEML liikmed osalesid metsavendluse tänupäeval Sõmerul.
72) 10.11.23.EEML juhatuse liige osales JUM 105 aastapäeval Tallinnas.
71) 02.11.23 EEML juhatuse liige osales koostöökohtumisel Tartus.
Oktoober
70) 28.10.23 EEML juhatuse liige osales Prantsuse TV võttepeval Sõmerul.
69) 26.10.23 EEML liikmed osalesid koosolekul Haapsalus.
68) 20.10.23 EEML juhatuse liige osales metsavendluse mälestushetkel Mihklis.
67) 18.10.23 EEML juhatuse liige osales ERR võttepäeval Sõmerul.
66) 17.10.23 EEML juhatuse liige osales sündmuse planeerimisel Sõmerul.
65) 16.10.23 EEML juhatuse liige osales sündmuse planeerimisel Tallinnas.
64) 09.10.23 EEML liikmed osalesid koostöökoosolekul Tallinnas.
63) 05.10.23 EEML liikmed osalesid mälestuspäeva korraldustoimkonna koosolekul Puises.
September
62) 27.09.23 EEML liikmed osalesid mälestise avamisel Haapsalus.
61) 25.09.23 EEML juhatuse liige osales mälestise paigaldamisel Haapsalus.
60) 23.09.23 EEML liikmed osalesid suurpõgenemise mälestuspäeval Puises.
59) 22.09.23 EEML liikmed osalesid vastupanuvõitluse päeva mälestushetkel Sikeldis.
58) 22.09.23 EEML liikmed osalesid vastupanuvõitluse päeva mälestushetkel Raplas.
57) 22.09.23 EEML liikmed osalesid vastupanuvõitluse päeva mälestushetkel Kirblas.
56) 16.09.23 EEML liikmed osalesid vabadusvõitleja leinatalitusel Tallinnas.
55) 04.09.23 EEML liikmed osalesid vastupanuvõitluse päeva koosolekul riigikantseleis.
August

54) 31.08.23 EEML liikmed osalesid Vaba Eesti päeva tähistamisel justiitsministeeriumis.
53) 31.08.23 EEML liikmed osalesid Vaba Eesti päeva tähistamisel ESMK Toris.
52) 30.08.23 EEML juhatuse liige osales Vaba Eesti päeva ettevalmistamisel Tallinnas.
51) 26.08.23 EEML liikmed kohtusid Soome reservistidega Haapsalus.
50) 20.08.23 EEML liikmed osalesid Eesti iseseisvuse taastamise päeval ESMK Toris.
49) 19.08.23 EEML liikmed asetasid mälestuspärja Eesti metsavendade mälestussambale.
48) 19.08.23 EEML liikmed külastasid Paju lahingu mälestusmärgi asukohta.
47) 18.-19.23 EEML liikmed osalesid MILFEST XV sündmustel Valga- ja Võrumaal.
46) 18.08.23 EEML liikmed osalesid näituse "Eesti tänab" avamisel Valga Sõjamuuseumis.
45) 17.08.23 EEML juhatuse liige osales näituse "Eesti tänab" ettevalmistusel Valgas.
44) 12.08.23 EEML liikmed osalesid metsavenna kenotaafi avamisel Saaremaal.
43) 06.08.23 EEML liikmed korrastasid Käntu mälestusmonumendi ümbrust.
Juuli
42) 29.07.23 EEML liikmed osalesid Eesti kaitselahingute mälestuspäeval Sinimägedel.
41) 28.07.23 EEML juhatuse liige osales mälestuspäeva ettevalmistusel Ida-Vidumaal.
40) 21.07.23 EEML juhatuse liige osales mälestushetkedel Pärnu-,Viljandi-, ja Raplamaal.
39) 20.07.23 EEML liikmed osalesid VTa komisjoni koosolekul Tallinnas.
38) 12.07.23 EEML liikmed osalesid kokkutuleku koosolekul Tallinnas.
37) 08.07.23 EEML juhatuse liige osales PR lõpetamisel Kassivõllimäel.
36) 08.07.23 EEML liikmed osalesid EVL kokkutulekul ESMK Toris.
Juuni
35) 23.06.23 EEML liikmed osalesid võidupüha tähistamisel üle Eesti.
34) 21.06.23 EEML juhatuse liige osales vabadusvõitleja leinatalitusel Pärnumaal.
33) 15.06.23 EEML juhatuse liige osales mälestuspäeva ettevalmistusel Põltsamaal.
32) 14.06.23 EEML liikmed osalesid juuniküüditamise mälestuspäeval Maarjamäel.
31) 08.06.23 EEML juhatuse liige osales koosolekul Tallinnas.
30) 04.06.23 EEML liikmed osalesid Eesti lipu päeva tähistamisel.
29) 03.06.23 EEML juhatuse liige osales mälestise korrastamisel Ridalas.
Mai
28) 30.05.23 EEML liikmed osalesid eelseisva sündmuse koosolekul Tallinnas.
27) 27.05.23 EEML liikmed osalesid Eesti kodu päeval Tallinnas.
26) 18.05.23 EEML juhatuse liige osales Eesti kaitselahingute mälestuspäeva ettevalmistmisel Sinimägedel.
25) 15.05.23 EEML juhatuse liige osales koostöökoosolekul Tln.
24) 10.05.23 EEML liikmed osalesid VTa komisjoni istungil Tln.
Aprill
23) 23.04.23 EEML liikmed osalesid Jüripäeva tähistamisel ESMK Toris.
22) 18.04.23 EEML juhatuse liige osales Eesti kaitselahingute aastapäeva koosolekul Tln.
21) 14.04.23 EEML juhatuse liige korrastas mälestussamba ümbrust Mõnistes.
20) 13.04.23 EEML juhatuse liige korrastas metsavendade kalme Raadi kalmistul.
19) 13.04.23 EEML juhatuse liige osales ajaloopäeva ettevalmistusel Põltsamaal.
18) 06.04.23 EEML juhatuse liige osales justiitsministri vastuvõtul Tallinnas.
Märts

18) 25.03.23 EEML liikmed osalesid märtsiküüditamise mälestuspäeval.
17) 16.03.23 EEML juhatuse liige osales MILFEST 2023 ettevalmistusel Valgas.
16) 15.03.23 EEML juhatuse liige korrastas mälestusmärgi ümbrust Mõnistes.
15) 09.03.23 EEML liikmed osalesid märtsipommitamise mälestuspäeval Tallinnas.
Veebruar
14) 27.02.23 EEML liikmed osalesid metsavendluse mälestuspäeval Ertsmal.
13) 24.02.23 EEML liikmed osalesid EV aastapäev tähistamisel maakondades.
12) 23.02.23 EEML liikmed osalesid EV aastapäeva tähistamisel Tallinnas.
11) 08.02.23 EEML liikmed osalesid tseremoonial justiitsministeeriumis.
10) 07.02.23 EEML liikmed osalesid Eesti kaitselahingute alguse aastapäeval Kirblas.
9) 06.02.23 EEML juhatuse liige osales sündmuse ettevalmistamisel.
8) 03.02.23 EEML liikmed osalesid komisjoni istungil justiitsministeeriumis.
6) 02.02.23 EEML juhatuse liige osales EV105 korralduskomitee koosolekul Haapsalus.
5) 02.02.23 EEML liikmed osalesid Tartu rahu tähistamisel
Jaanuar
4) 31.01.23 EEML juhatuse liige osales komisjoni istungil justiitsministeeriumis.
3) 09.01.23 EEML juhatuse liige osales koostöökoosolekul Tallinnas.
2) 08.01.23 EEML juhatuse liige osales Virunurme metsavendade mälestuspäeval Lüganusel.
1) 03.01.23 EEML liikmed osalesid Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval üle Eesti.