Juhatuse kontakt:

heiki.magnus@gmail.com

     


             
HEIKI  MAGNUS
       juhatuse liige    +372 52 73 368

HANS  HATTO          juhatuse liige    +372 56 687 496

 

tegevusaadress: Eesti Endiste Metsavendade Liit; Heiki Magnus; Ridala kihelkond; Lääne maakond; 90411

Äriregister: Eesti Endiste Metsavendade Liit


Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.


Mittetulundusühingute seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/13278757?leiaKehtiv