Info liikmetele:


Liikmemaks on liikme auasi ja näitab suhtumist ÜHINGUSSE.

1. EEML Liikmemaksu maksmise kord
 
1.  Üldised alused
1.1. Käesolev kord sätestab vastavalt EEML põhikirjale üldkoosoleku poolt
        kehtestatud liikmemaksu arvestamise.
1.2. EEML liikmemaksu tasuvad kõik kogu liikmed, va. Auliikmed.

2.  EEML  liikmemaksu suurused
2.1. EEML aastane liikmemaks on liikmetel: 15.- € aasta eest
      
2.2. EEML liikmemaks
tasuda  EEML pangakontole:   
       SEB: a/a EE511010220036390017
 
3.  EEML liikmemaksu arvestamine
3.1. Arvestust liikmemaksude laekumise üle korraldab EEML  juhatus.
3.2. EEML  liikmemaksu  arveldusarvele laekumise tähtaeg on:  15. mai
3.3. Juhul, kui EEML liikmel on liikmemaksu võlgnevus üle kahe kalendriaasta,
       on Ühenduse juhatusel õigus isiku liikmelisus peatada.

4. Liikmemaks:
    Ootame liikmemaksu laekumisi al. 2013 aasta eest.
    Liikmemaks kõigil liikmetel 15.-€ aasta eest.
5. Alates 2016 aastast on kõik EEML endised metsavennad ühenduse auliikmed ja
    liikmemaksust vabastatud.  

NÄIDIS!
MTÜ Eesti Endiste Metsavendade Liit
SEB: a/a EE511010220036390017
Selgitus: liikme nimi ja aasta liikmemaks              
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6. EEML Rinnamärk
EEML Rinnamärgi taotluse esitab EEML liige.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Info: eeml@hot.ee / 5273368