Liikmeks astumine:

Sooviavaldaja tutvub põhikirjaga.
Osaleb eelnevalt EEML üritustel.
Saadab liitumistaotluse: eeml@hot.ee


Võta meiega e-kirja eeml@hot.ee teel ühendust ja lepime kokku kohtumise aja, kus selgitad enda eesmärke ja saad infot EEML tegevuse ja meil tegutsemisvõimaluste kohta. 
1. Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1.1.  avaldus;  
1.2.  elulookirjeldus. 
1.3.  2 foto (4x5cm);
2. Liikmeks vastuvõtmise kord:
2.1.  EEML liikmeks vastuvõtmine toimub EEML Juhatuse koosolekul.
2.2.  Dokumendid peavad olema esitatud vähemalt 30 päeva enne  juhatuse koosolekut.
2.3.  Uute liikmekandidaatide osas jätab EEML juhatus endale õiguse teha täiendavaid  taustauuringuid.
2.4.  Uus liige loetakse vastuvõetuks pärast juhatuse vastavat otsust ning  jooksva aasta liikmemaksu tasumist.

EEML liikmemaks tasuda  EEML pangakontole:    SEB: a/a EE 511010220036390017