Missioon, visioon ja väärtused:Eesti Endiste Metsavendade Liit
Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

- tagada endistele  metsavendadele väärikas lugupidamine,
- metsavendluse mälestuse jäädvustamine tulevastele põlvedele.
  Panustame selleks liikmete vaba aega ja kompetentsi.

Visioon


EEML on tulevikku vaatav, vabatahtlik organisatsioon.
Metsavendluse ajaloo kogumine ja jäädvustamine sõnas ja pildis.


Väärtused

Missiooniteadlikkus annab meile sihikindluse, töökuse ja tegevussuunad.
Avatus kätkeb endas kaasamist, sallivust, avalikkust.
Kogukondlikkus kaasab ühiste huvidega inimesi.
Usaldus kätkeb endas usku, tahet, truudust, eeskuju, vabatahtlikkust.
EEML  inimestena, inimestega, inimestele on jääv tänu usaldusele.
Jätkusuutlikkus tagatakse läbi isiklike suhete.
Jätkusuutlikkuse peamine ressurss on inimene, kelle kaudu me väärtustame au, väärikust, truudust ja arengut.