Koostööpartnerid:


Kaitseministeerium                                 KAITSEMINISTEERIUM
Justiitsministeerium                               JUSTIITSMINISTEERIUM
Kaitseliit                                                              KAITSELIIT
Eesti Sõjameeste Mälestuskirik Toris                 TORI KIRIK 
Eesti Vabadusvõitlejate Liit                                      EVL
Eesti Eruohvitseride Kogu                                      EEOK
Eesti Reservohvitseride Kogu                                 EROK
Eesti Memento Liit                                             MEMENTO 
Eesti Mälu Instituut                               EESTI MÄLU INSTITUUT
Põrgupõhja Risti Selts                                               PRS

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon VALGA 
Murtud Rukkilille Ühing                                      RUKKILILL